Barion Pixel Landing V2 — Igneum

Igneum

Szabadegyetem

Kelet ősi tanításai, a Magyar bölcsesség, és a Nyugati szellemtudomány kincsei. Mindez azért, hogy válaszolni tudj az életed alapvető kérdéseire! Ki vagy? Honnan jöttél? Hová tartasz? Mit jelent embernek lenni? Hat hónapos programunk végére egy új életszemlélettel állsz majd. Tudatosan, Hittel és bátran a világban!

Az első félév júliusban indul!
Limitált létszámmal, hogy mindenkinek tudjunk személyesen támogatást adni!
Csatlakozz időben!

0
Hónap
0
Témakör
0
Webinárium
0
Tanulók száma

Nyitó webkonferecia júliusban

Webkonferencia

Félév nyitó IGNEUM webkonferencia

program: 

Árvai Péter

  • Az Igneum Szabadegyetem első féléves programjának bemutatása

    Varga Tibor  

  • Az értékes emberi élet felépítésének titkai

    Dr. Darnói Tibor

  •  A spirituális fejlődés szükségszerűsége a boldog kiegyensúlyozott egészséges élet megvalósításához

Féléves kurzus témakörei

I. hónap - Ki vagyok? honnan jöttem? Hová tartok?

„Az emberéletben az a nagyszerű, hogy az egy világ önmagában, mely még ha el is illant közben– örökség gyanánt minden olyan keresőnek hátrahagyja gazdagságát, aki ugyanaz a tudás felé tapogatózik.” – A.H. de Hartog

Az első hónap az arról szól, hogy megtaláljuk a helyünket. Megértsük önmagunk alapvető működését szerkezetét és a világot, melyben élünk. 

Megértsük önvalónk égi és földi nézeteit, személyiségünk, testünk kapcsolatát a lélekkel és  a szellemmel. Megelevenítve azokat az alapkérdéseket, melyek az igazság keresésére ösztönöznek bennünket. 

Segítségül hívjuk a világirodalom és a magyar irodalom remekműveit.
Goethe – Faust, Szepes Mária – Vörös Oroszlán, Richard Bach –  Sirály, Shakespeare – Vihar, Dante – Isteni Színjáték, Kodolányi János – Vízözön

A kérdéseket megvizsgáljuk a nyugati szellemi tanítások, a buddhista életszemlélet, és a magyar bölcselet nézőpontjaiból. 

II. hónap - Tanítók és szellemi áramlatok

Az elhaló erőkben megsejtjük, sőt megpillantjuk a végső soron a jövőre készülő erőket, az alkonyban megsejtjük a hajnalpír reménységét. Lelkileg úgy kell hozzáállnunk az emberiség fejlődéséhez, hogy minden új keletkezésében meglátjuk: az, amit valaha megalkottak, rommá válik, de tudjuk, hogy a romokból új élet sarjad.

Rudolf Steiner

A második hónapban szeretnénk megvizsgálni azokat a szellemi áramlatokat, melyek a mai napig is kísérik, támogatják, inspirálják az emberiség szellemi fejlődését. Szellemi küldöttek inkarnációit, hátrahagyott szellemi kincsestárukat, örökségüket.

Buddha, Jézus,  LaoCe. Máni, Zarathusztra, Hermész Triszmegisztosz, Jakob Böhme, Hamvas Béla, Rudolf Steiner, H.P. Blavatsky, Max Heindel, Paracelsus, Comenius, Antonin Gadal, Goethe, Shakespeare, Platón, Püthagorasz

III. hónap - Testet öltött misztériumok

Az út mely szóba-fogható, nem az öröktől való.
A szó mely rája mondható, nem az örök szó. 
Ha neve nincs: ég és föld alapja.
Ha neve van: minden dolgok anyja. 
      – Tao Te king                                                                                            

A harmadik hónapban a körülöttünk lévő kozmikus és makrokozmikus világgal foglalkozunk. Megvizsgálva a múlt hagyományait, szellemi áramlatait. Az ősi hiteles források alapüzeneteit, tanításait. Kelettől Nyugatig. Szemlélve a világot, és a teremtést. 

A megértéshez segítségül hívunk mitológiai jelképeket, mondákat, teremtésmítoszokat. Helyet kapnak a Szent Könyvek, melyek többé-kevésbé még hordozzák az eredeti, tiszta szellemi üzenetet, mely mindenütt egy és ugyanaz.

Védák, Mahabharata, Tao Te King, Corpus Hermeticum, Indiai, Tibeti, Egyiptomi halottaskönyv, Apokrif és gnosztikus iratok, Yotengrit bölcselete és a Biblia

IV. hónap - Gondviselés, sors, karma, dharma

“Hiába született Jézus Betlehemben, elvesztél, ha benned nem.”

Az ember, onnantól hogy önmagára ébred, önkéntelenül vizsgálja magát, az életét, kutatva az értelmét mindannak, amit én-nek hív, vagy amit életnek nevez. Keresi az igazságot. 

Az egyiptomi nagy arkánum 22 ábráján, a labirintus rajzok jelképein keresztül, a keleti tanítások és a nyugati ezoterikus tudomány karmáról, avagy a kiegyenlítődés törvényszerűségeiről szóló tanításain át megpróbáljuk közösen megismerni azokat a nézőpontokat, melyek segíthetnek számunkra kikutatni sorsunk rejtett titkait.

V. hónap - Beavatás vagy ébredés

Beavatott vagy? 
Ha ez kiváltságot jelent, akkor NEM
Ha fokozott életfelelősséget, akkor IGEN, – Hamvas Béla

Azok a tudatállapotok, melyek régen távoli és sok próbatétellel, erőfeszítéssel voltak elérhetőek, ma karnyújtásnyira vannak.
A nehezen megszerezhető tanítások, szent könyvek ma néhány kattintásra vannak tőlünk az online térben. Az út, melyre ma mindenkit hívnak, régen az elhivatottak privilégiuma volt. Ma mindenkié.  Mégis, 
“sokan a hivatottak, kevesen a választottak.”

Miért? Mert ma mindenkinek önmagát kell választania. Nincs már mester, adeptus vagy guru, aki segíthetne nekünk áttörni önmagunkba emelt korlátainkon.  Mindenkinek önmagát kell beavatnia. Hogyan? Erről lesz szó az ötödik hónapban. 

VI. hónap - Spirituális felelősségvállalás

“ Siess lassan.”

A megszerzett tudás egyben felelősség is. Az, amiről tudomásunk van, egyben azt is jelenti, hogy kötelezzük magunkat arra, hogy a megszerzett belátás alapján folytatjuk az életünket.

Ha tudom, és nem teszem, akkor igazából nem tudom.
Ha kikövetelem magamnak az élet misztériumait, de utána fittyet hányok rá, akkor az olyan terhet ró a sorsomra, melynek tükrébe előbb utóbb bele kell nézni, az árát meg kell fizetni.

Az utolsó hónapban szeretnénk az elmúlt hónapok által végigvett tudást, ismeretet és tapasztalatokat szintetizálni. Egyfajta egyéni eszköztárrá, útravalóvá formálni.  Mindenkinek egyéni szinten kialakítva azt az eszköztárat, melyhez bármikor visszanyúlhat, amit alkalmazhat a mindennapokban.

Gyakran ismételt kérdések

– A féléves vagy negyedéves tandíj befizetésével válsz hallgatóvá.
 
– Nem. Negyed vagy féléves díjat lehetséges fizetni. Amennyiben ez nagy nehézséget okoz, egyéni elbíralas alapján találunk megoldást. Havonta csak a webináriumokon lehet részt venni. De ebben az esetben a hat hónapos közös munkában nem veszel részt.
 
– Az oktatás webinariumok, online közös beszélgetések, kiscsoportos beszélgetések, olvasmányok, cikkek, filmek, vezetett beszélgetések, mentén zajlik. Weboldalon és facebook zárt csoportban napi szintű közös munkával, meditációk, elmélyülést segítő gyakorlatok és a felmerülő kérdések megvitatásával.
 
– Igen. Ezek részleteit bővebben a csoporttal közösen fogjuk megtervezni. 
 
– Nem. A könyveket vagy digitális formában elérhetővé tesszük, vagy a belőlük kiemelt részeket fogunk átadni olvasásra, feldolgozásra. Lesznek könyvek, melyeket kedvezményesen lesz lehetőség beszerezni, ha erre van igény.
 
– Igen. Vezetett meditáció, elmélyülést segítő gyakorlatok és életvitel javaslatok, melyek segítik a felismertek megvalósítását. A tudat, a szív és a cselekedetek egyaránt fontos szerepet kapnak a közös munkában.
 
– Nem. Bizonyos témákban lesznek vendégelőadók is. ezek szervezése az oktatási program alatt történik, elsősorban a hallgatók igényeinek mentén. 
 
– Köszönetet. Hálát. Elismerést. Egy olyan útravalót az éelthez, mely biztos “mankóként” segít. Természetesen emlékül egy oklevelet is. Illetve lehető
 
– Igen. Senkit nem szeretnénk olyan kiadásba sodorni, aminek értékéről nincs meggyőződve.
 
– Természetesen, bizonyos keretek között minden hallgatót szeretnénk személyesen támogatni a közös utunkon.
 
 
 

Az első félév fő előadói

Az oktatási program tandíja

Webkonferencia jegy

leírás
3900 Ft /egy alkalom
  • Workshop belépés

Tanfolyam két részletben

Két részletben fizethető!
30 000 Ft / 3 hónap
  • Negyedéves előfizetés

Tanfolyam egyben

Egy összegben fizetendő
55 000 Ft / 6 hónap
  • Féléves előfizetés - teljes tananyag
ajánlatunk

Jelentkezés

Sikeresen feliratkoztál az értesítőre!

Ne feledd, hogy bármikor leiratkozhatsz az új, naponta videók értesítő levelekről, a levélben található leiratkozási linkre kattintva!

Kérlek vedd figyelembe, hogy ezzel a leiratkozással nem iratkozol le az általános hírlevelünkről!

Bejelentkezés

igneum_logo_grey

Köszönjük!

Sikeresen feliratkoztál! Hamarosan jelentkezünk!